Vacature gepubliceerd op: 13/04/2018

Locatie: Gemeente Lichtervelde
Het gemeentebestuur Lichtervelde gaat over tot de aanwerving van een (m/v) financieel directeur – decretale graad – voltijdse statutaire functie met een wervingsreserve van 1 jaar, maximaal verlengbaar met 2 jaar.
De selectie werd uitbesteed aan een extern selectiebureau. CC Select voert de selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de opdracht.

Functieomschrijving

Je staat aan het hoofd van de financiële dienst en staat, voor alle entiteiten binnen het lokaal bestuur, in voor de voorbereiding van de meerjarenplanning, budgetten, interne kredietaanpassingen en alle daaraan gekoppelde wijzigingen.
Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer en ondersteunt het bestuur bij het financieel beleid.

Voorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma.
Je hebt affiniteit met financieel en strategisch management, financiële wetgeving en regelgeving.
Je bent besluitvaardig, flexibel, loyaal en integer.

Aanbod

Aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar
Een boeiende job in een aangename werkomgeving
Een aantrekkelijk loon (bruto geïndexeerd jaarsalaris van € 42.055,31 en max. € 91.537,17) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijd- cheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer.

Hoe solliciteren?

Je kan solliciteren tot uiterlijk 03/05/2018 via dit online sollicitatieformulier.
Verder dienen volgende documenten gevoegd te worden bij de kandidatuurstelling: motivatiebrief, cv, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister.
Meer informatie over deze vacature vind je in het informatiebericht en de functiebeschrijving.
Voor vragen kan je terecht bij ccselect via jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

Waarom CC Select?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.