Vacature gepubliceerd op: 30/08/2019

Locatie: Gemeente Lubbeek

Het lokaal bestuur Lubbeek zoekt een algemeen directeur (m/v)

In Lubbeek zetten we dagelijks in op het welzijn van onze burgers en medewerkers, dat zit in ons DNA. We doen dat op een doeltreffende manier, in volle transparantie en dicht bij de burger. De burger betrekken bij het beleid, duurzame beslissingen nemen met respect voor mens en milieu en onze middelen efficiënt inzetten, daar gaan we immers voor!

Om dit te bereiken, realiseren we tegen 1 juli 2021 een klantgerichte en dynamische organisatie gebaseerd op de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. Jij wordt de drijvende kracht achter dit verandertraject en draagt onze waarden met trots uit.

Heb je zin om je in te zetten voor de Lubbekenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de gemeente? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Wat ga je doen?

– Als algemeen directeur sta je in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

– Je staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader.

– De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

– Je leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

– Als hoofd van het managementteam werk je met hen samen aan de realisatie van een innovatieve arbeidsorganisatie; jij bent de drijvende kracht achter dit verandertraject.

En met wie?

– Je rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie.

– Over de organisatiebeheersing rapporteer je jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het vast bureau.

– De algemeen directeur creëert als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.

De gedroomde kandidaat beschikt over:

– een masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld;

– minstens 5 jaar relevante, professionele leidinggevende ervaring op managementniveau;

– professionele kennis en kunde van publiek en administratief recht, peoplemanagement­technieken, organisatie-, project- en veranderingsmanagement en sectorkennis (lokale en besturen);

– een basiskennis en -kunde van boekhouding, financiën en van de gangbare informaticatoepassingen.

Wat hebben wij te bieden?

– Je komt terecht in een innovatieve, teamgeorganiseerde organisatie die uitgaat van delend leiderschap.

– Een statutaire, voltijdse benoeming.

– Een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving. Salarisschaal volgens 122 BVR van 7 december 2007, 2° (gemeenten van 6001 tot 15000 inwoners).

– Meerekenbare beroepservaring (zie ook de informatiebundel).

– Extralegale voordelen (35 dagen vakantie, maaltijdcheques, mogelijkheid om aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer via openbaar vervoer,…).

Interesse?

Solliciteren:

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer GR27082019) met cv, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister bezorg je via  e-mail aan personeesldienst@lubbeek.be, of per post gericht aan het College van burgemeester en  schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 25 september 2019 ingediend te zijn bij het gemeentebestuur van Lubbeek.

Selectie:

De selectie start met een verkennend gesprek, wordt vervolgd met een assessment center en eindigt met een jurygesprek. In de informatiebundel vind je de nodige uitleg over de selectietechnieken en het verder verloop van de procedure. Hier vind je ook een uitgebreide de functieomschrijving.

Nog vragen?

Voor meer info over de functie of de aanwervingsprocedure kan je terecht bij Kurt Vermoesen (kurt.vermoesen@lubbeek.be of op het nummer +32 478 23 00 47) of bij de personeelsdienst (personeelsdienst@lubbeek.be of op het nummer 016 47 97 77).

 

Waarom CC Select?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.