Gemeente Gistel, gemeensecretaris Lieve Wydooghe

De begeleiding bij de evaluatie van de decretale graden door CC Select getuigt van een ontwikkelingsgerichte aanpak. Het evaluatieproces wordt benaderd als een proces dat de functiehouders vooruit helpt in hun functioneren. De aanpak door CC Select is professioneel.

Gemeente Galmaarden, gemeentesecretaris Kristof Andries

CC Select staat in het kader van de evaluatie van de decretale graden in voor het voorbereidend verslag van de externe deskundige, zoals bepaald in het gemeentedecreet.

CC Select heeft niet enkel gezorgd dat het verslag van de deskundige bij de eindevaluatie opgemaakt werd, maar heeft er ook voor gezorgd dat de begeleiding gedurende de volledige evaluatieperiode op een correcte wijze verlopen is.

Graad van tevredenheid: zeer tevreden, correcte en tijdige opvolging van het dossier.

Gemeente Sint-Martens-Latem, gemeentesecretaris Jef Van den Heede

In het kader van het project competentiemanagement werd na de opmaak van competentiegerichte functiebeschrijvingen, het evaluatiesysteem ontwikkeld en aangepast op maat van ons bestuur.

Het evaluatiesysteem werd volledige ontwikkeld en bestaat uit de evaluatiecriteria, de evaluatiescores, het evaluatieproces en de evaluatieprocedure. Hieraan werd een volledig ontwikkelplan voor de medewerkers gekoppeld.

Graad van tevredenheid: zeer tevreden.