Onze missie

CC Select is een adviesbureau voor openbare besturen en biedt oplossingen aan op het vlak van personeels- en organisatieontwikkeling.

  • Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze klanten bij het uitwerken van een modern en praktisch personeelsbeleid.
  • Wij houden rekening met de wensen en behoeften van onze klanten, met respect voor elkanders eigenheid.
  • Wij bieden onze klanten een kwalitatieve meerwaarde bij hun verdere ontwikkeling naar een dynamische en professionele organisatie.
  • Wij staan voor een praktijkgerichte en proactieve aanpak, waardoor onze klanten zich snel kunnen aanpassen aan de voortdurend wijzigende omgeving.

Onze visie

We willen samen met onze klanten ontbrekende competenties en talenten aantrekken en tegelijkertijd de aanwezige competenties van de medewerkers verder ontwikkelen en talenten optimaal inzetten.

Vanuit onze expertise als partner voor kleine en middelgrote lokale besturen is het onze ambitie om onze kennis op korte termijn te delen met andere publieke organisaties, in de verschillende domeinen waar we sterk in zijn: juridische begeleiding, organisatieontwikkeling en mensontwikkeling.

Onze waarden

CC Select staat voor :

Een eerlijke aanpak
De relatie met onze klanten en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid. Ook wanneer wij een fout maken wordt dit direct met de betrokken persoon besproken.

Respect voor onze klanten en de medewerkers
Onze klanten, kandidaten en medewerkers hebben recht op een respectvolle behandeling. Wij respecteren elkaars verschillen en waarderen de mening van anderen. We gebruiken de meerwaarde van gedeelde kennis om onze opdrachten te vervullen.

Een open communicatie
Van bij de start communiceren wij met onze klanten over datgene wat wel en niet van ons kan verwacht worden. Wij besteden veel aandacht aan de communicatie doorheen het traject : voorafgaandelijk, tijdens de uitvoering en achteraf.

Betrouwbaarheid
Onze klanten kunnen op ons rekenen. Wij boezemen vertrouwen in en voeren de overeengekomen opdrachten uit.

Waarom CC Select?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.