CC Select is ontstaan uit het adviesbureau CC Consult en is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij een dynamisch en duurzaam personeelsbeleid.

Wilt u ondersteuning bij de opstart van een selectieprocedure? Wenst u inzicht in de competenties en vaardigheden van uw kandidaten? Zoekt u een extern deskundige voor de evaluatie van decretale graden? Wilt u advies over een nieuw evaluatiebeleid? Bent u op zoek naar aan adviseur voor het begeleiden van de organisatie bij de opstart van een competentiebeleid en competentiegerichte functiebeschrijvingen?

Als deskundige externe partner werken we aan oplossingen op maat van uw organisatie. Hierbij streven we naar een vertrouwensrelatie met onze klanten en denken steeds op lange termijn. De eigenheid van iedere organisatie staat centraal. Het merendeel van de consultants heeft een opleiding in de Humane Wetenschappen en een sterke expertise opgebouwd binnen lokale overheden.

Onze missie

CC Select is een adviesbureau voor openbare besturen en biedt oplossingen aan op het vlak van personeels- en organisatieontwikkeling.

  • Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze klanten bij het uitwerken van een modern en praktisch personeelsbeleid.
  • Wij houden rekening met de wensen en behoeften van onze klanten, met respect voor elkanders eigenheid.
  • Wij bieden onze klanten een kwalitatieve meerwaarde bij hun verdere ontwikkeling naar een dynamische en professionele organisatie.
  • Wij staan voor een praktijkgerichte en proactieve aanpak, waardoor onze klanten zich snel kunnen aanpassen aan de voortdurend wijzigende omgeving.

Onze visie

We willen samen met onze klanten hun medewerkers begeleiden bij het verder ontwikkelen van hun competenties en talenten, met als doel hun organisatie op een hoger niveau te brengen.

Vanuit onze expertise als partner voor kleine en middelgrote lokale besturen is het onze ambitie om onze kennis op korte termijn te delen met andere publieke organisaties, in de verschillende domeinen waar we sterk in zijn: juridische begeleiding, organisatieontwikkeling en mensontwikkeling.

Onze waarden

Een eerlijke aanpak

De relatie met onze klanten en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid. Ook wanneer wij een fout maken wordt dit direct met de betrokken persoon besproken

Respect voor onze klanten en de medewerkers

Onze klanten, kandidaten en medewerkers hebben recht op een respectvolle behandeling. Wij respecteren elkaars verschillen en waarderen de mening van anderen. We gebruiken de meerwaarde van gedeelde kennis om onze opdrachten te vervullen.

Een open communicatie

Van bij de start communiceren wij met onze klanten over datgene wat wel en niet van ons kan verwacht worden. Wij besteden veel aandacht aan de communicatie doorheen het traject : voorafgaandelijk, tijdens de uitvoering en achteraf.

Betrouwbaarheid

Onze klanten kunnen op ons rekenen. Wij boezemen vertrouwen in en voeren de overeengekomen opdrachten uit.