Wij begeleiden u bij uw zoektocht naar de juiste kandidaat voor de functie. Wij kunnen u ondersteunen bij de gehele procedure of een gedeelte ervan.

Als leidinggevende kent u als geen ander het belang van een match tussen de werknemer, de job en de organisatie. De zorg die u besteedt aan uw selectieprocedures weerspiegelt de kwaliteit van uw werking en dienstverlening. Werving, selectie en slim aangepakte bevorderingen vormen de basis van een goed personeelsbeleid. De geschikte kandidaat vindt u via een objectieve procedure, aangepast aan het gevraagde profiel.

Samen met u buigen we ons over de vacante functie en gaan we stap voor stap te werk:

  1. We analyseren en definiëren de competenties, taken en verantwoordelijkheden
  2. We coördineren de volledige wervings- en selectieprocedure
  3. We zetelen in de selectiecommissie als externe deskundigen
  4. We leiden de psychotechnische proeven en assessments in goede banen

Opstart

Een selectieprocedure start met een analyse van de functie en de daarvoor nodige competentie. Vervolgens stellen we samen met u een aantrekkelijke advertentie op die wordt gepubliceerd via geschikte mediakanalen. Een (ervarings)deskundige selectiecommissie wordt samengesteld en de selectietechnieken worden bepaald (schriftelijk en mondeling gedeelte, eventueel aangevuld met psychotechnische proeven of assessment).

Opvolging

Het spreekt voor zich dat wij tijdens dit proces niet alleen inhoudelijke begeleiding voorzien, ook zorgen wij voor de afhandeling van administratieve taken.

Inhoudelijk gezien, waken we er over dat de competenties getoetst worden door verschillende proeven en technieken. Zo zetelen we meestal als voorzitter in de selectiecommissie en zorgen we er samen met de selectiecommissieleden ervoor dat de juiste vragen gesteld worden.

Op administratief vlak, verschaffen we tijdig de juiste informatie aan kandidaten en zorgen wij na elke selectietechniek voor rapportering. We zorgen voor een stevige juridische opvolging en geven gefundeerde adviezen.

CC Select garandeert een objectief verloop van de selectieprocedure. Onze medewerkers beschikken over uitgebreide ervaring, waardoor zij geregeld als onafhankelijke expert participeren in selectiecommissies.

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

CC Select is een betrouwbare partner met kennis van zaken. Bij eventuele onverwachte problemen of hindernissen wordt steeds vlot bijgestuurd teneinde tot een oplossing te komen die alle partijen kan behagen. Deontologisch en pragmatisch!

Dieter Vanderhaeghe
secretaris gemeente Overijse

Loading map...

Loading

Waarom CC Select?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.