Hoe meer selectietechnieken er gebruikt worden bij een selectieprocedure, hoe beter het profiel van de kandidaat kan worden ingeschat. Daarom doen wij beroep op psychotechnische proeven of een assessment.

Psychotechnische proeven

Nadat de vereiste competenties samen met u zijn bepaald, worden de juiste testen gekozen die deze competenties kunnen meten. Veelal wordt er gebruik gemaakt van een gestructureerde persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen worden aangevuld met redeneertesten en vaardigheidstesten. Deze proeven gaan steeds gepaard met een zelfevaluatie en een diepte-interview.

Tijdens het diepte-interview maken we gebruik van competentie- en attitudegerichte vragen. Voor competentiegerichte vragen steunen we op het STARR-model. Om onze attitudegerichte vragen te ondersteunen maken we gebruik van het RADAR-model.

Assessment

Tijdens een assessment worden de psychotechnische proeven aangevuld met praktijkrelevante simulatieoefeningen (presentatie- of postbakoefeningen, rollenspelen, etc.). Door onze ervaring in de openbare sector en meer bepaald in lokale besturen, maken we de simulatieproeven zo getrouw mogelijk. Deze proeven bezorgen ons een meer betrouwbaar beeld van de aanwezige competenties of het ontwikkelbaar potentieel van de kandidaat.

Na het afleggen van de psychotechnische proeven/assessment bespreken we kort enkele opvallende resultaten met de kandidaat. Deze feedback biedt de mogelijkheid onze analyses af te toetsen en de kandidaat krijgt zo ruimte om nodige aanvullingen aan te reiken. De resultaten van de psychotechnische proeven en het assessment center worden verwerkt in een rapport, waarbij we een uitspraak doen over de mate waarin het profiel van de kandidaat geschikt is voor de functie. Tot slot voorzien wij op vraag van de kandidaat mondelinge feedback over zijn/haar profiel.

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

CC Select stond reeds meerdere malen in voor een objectief en kwaliteitsvol psychotechnisch verslag.

Gert Deryckere
secretaris gemeente Destelbergen

Loading map...

Loading

Waarom CC Select?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.