We beschouwen de evaluatie niet als een eenmalig moment, maar als een cyclisch proces, waarbij we de medewerker op een kwalitatieve manier willen ondersteunen in zijn ontwikkeling en hem begeleiden in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen.

De ontwikkelingscyclus bestaat, naast constante informele feedback, idealiter uit drie formele momenten.

Planningsgesprek

Een planningsgesprek heeft als doel concrete afspraken/doelstellingen te formuleren die gelden gedurende een bepaalde periode. Deze doelstellingen zijn de rode draad doorheen de ontwikkelingscyclus en worden opgenomen in een individueel doelstellingenplan (IDP).

Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek heeft als doel om enerzijds de voortgang van doelstellingen te bekijken, anderzijds laat dit gesprek elk onderwerp of bezorgdheid toe die beide partijen mogelijks kunnen hebben. Het gesprek wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn openheid.

Evaluatiegesprek

Een evaluatiegesprek heeft als doel de betrokkene te evalueren en blikt terug op diens functioneren. Dit gesprek wordt gevoerd tussen een adviseur van CC Select en de decretale graad. Voorafgaande dit gesprek wordt een degelijke onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de betrokkene.

Na afloop van het evaluatiegesprek worden de resultaten teruggekoppeld aan de functiehouder, waarbij deze de mogelijkheid heeft reacties te plaatsten. Tot slot wordt het finale rapport toegelicht aan het evaluatiecomité (College en voorzitter gemeenteraad)/Vast Bureau, die een eindbeslissing neemt over het functioneren van de functiehouder. Na de evaluatie start de nieuwe cyclus en maken we afspraken voor de komende evaluatieperiode.

We beschouwen deze ontwikkelcyclus in de eerste plaats als een leerinstrument voor de betrokkenen en bieden ondersteuning op elk moment in deze cyclus.

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

Concrete feedback inclusief werkpunten en positieve punten met betrekking tot het functioneren. Leerrijk. Zeer tevreden over professionele aanpak.

Lander Van Droogenbroeck
secretaris gemeente Asse

Loading map...

Loading

Waarom CC Select?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.