CC Select onderschrijft de meerwaarde van een periodieke evaluatiecyclus in lokale besturen als een belangrijk ontwikkelings- en motiveringsinstrument voor medewerkers.

Tijdens de evaluatiecyclus is het de bedoeling dat medewerkers hun competenties verder ontwikkelen en verbeteren, onder meer door het afspreken van concrete ontwikkelingsacties. Dit gebeurt – naast de continue informele feedback op de werkvloer – met behulp van formele plannings-, evaluatie- en functioneringsgesprekken. CC Select beschikt over een basispakket van sjablonen die gebruikt kunnen worden bij evaluatie- en functioneringsgesprekken. De sjablonen worden in overleg met de klant aangepast aan de eigenheid en behoeften van de organisatie.

Het objectief beoordelen van de kennis, de vaardigheden en het werkgedrag van medewerkers is voor leidinggevenden geen evidentie. Het ontbreken van een duidelijk en transparant evaluatiesysteem, alsook de nodige vaardigheden bij leidinggevenden om te kunnen evalueren zijn bepalend voor het slagen van een evaluatiesysteem.

CC Select werkt in overleg met de klant een transparant evaluatiesysteem uit, conform de rechtspositieregeling en de eigenheid van de organisatie. Daarnaast voorziet CC Select opleidingen op maat voor leidinggevenden om de nodige vaardigheden bij het beoordelen van hun medewerkers te trainen.

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

Loading map...

Loading

Waarom CC Select?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.