Coaching kan voortkomen uit de noodzaak tot het oplossen van een crisis, maar evengoed uit de behoefte tot persoonlijke ontwikkeling.

Door uw medewerkers coaching aan te bieden, geeft u hen inzicht in potentiële kwaliteiten en biedt u hen de kans persoonlijke talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Coaching heeft meer de functie van een klankbord of een second opinion. Hierbij gaan we steeds uit van een begeleiding op de werkvloer met nadruk op ‘leren bevorderen’ en niet op ‘onderwijzen’. Als coach stimuleren wij het zelflerend vermogen van de coachee. De verantwoordelijkheid blijft bij de medewerker, maar hij/zij kan rekenen op een flinke dosis inspiratie en ondersteuning.

Wanneer is coaching een goed idee?

  1. Om zelfkennis en zelfvertrouwen aan te zwengelen. Zelfbewuste medewerkers kennen hun sterktes en zwaktes en zetten die doelbewuster in.
  2. Om leidinggevende vaardigheden aan te leren of aan te scherpen. Denk maar aan taken delegeren, slechtnieuwsgesprekken voeren of presentaties geven.
  3. Om veranderingen en innovaties het hoofd te bieden. Nieuwe verantwoordelijkheden of prioriteiten vereisen een andere aanpak.

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

Dankzij CC Consult beschikken we voor alle medewerkers over actuele en resultaatsgerichte functiebeschrijvingen die de basis vormen van de nieuwe ontwikkelcyclus. De samenwerking verliep zeer vlot. Er werd vertrokken van een bestaand model (tijdswinst), dat toch op maat van onze organisatie werd aangepast (maatwerk).

Heidi Abeloos
secretaris gemeente Steenokkerzeel

Loading map...

Loading

Waarom CC Select?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.