Beste kandidaat

Proficiat, je bent vermoedelijk geslaagd in het eerste deel van de selectieprocedure en mag nu psychotechnische proeven afleggen. In onderstaande tekst geven we informatie over wat je kan verwachten van deze proeven en voorzien we tips om de proeven vlot af te leggen.

Wat zijn psychotechnische proeven?

Psychotechnische proeven evalueren de vereiste vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om de job waarvoor je solliciteert goed uit te oefenen. Wij voorzien o.a. volgende testen:

  • – Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • – Sociale vaardigheidsvragenlijsten
  • – Motivatiescreening
  • – Zelfevaluatie
  • – Rederneertesten
  • – ….

Het aantal en type van vragenlijsten verschilt uiteraard per functie.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Sommige persoonlijkheidsvragenlijsten vragen je te kiezen tussen verschillende stellingen. We beseffen heel goed dat dit onnatuurlijk kan aanvoelen en je het gevoel krijgt jezelf in een hokje te moeten plaatsten. We adviseren om er niet te lang bij stil te staan en voor de vragenlijsten op je buikgevoel af te gaan. Er bestaan namelijk geen foute antwoorden, je bent wie je bent!

Redeneertesten

De enige testen die van deze methodiek afwijken zijn de redeneertesten. Hier worden je antwoorden wel vergeleken met het juiste antwoord. Deze testen zijn tijdsgebonden en zolang er tijd is zullen er nieuwe vragen blijven verschijnen. Wanneer de tijd op is wordt de test automatisch afgesloten.

Vervolg

Het is belangrijk om te weten dat je na het afleggen van deze proeven steeds een interview hebt met één van onze adviseurs. Hierbij krijg je de gelegenheid om dieper in te gaan op de resultaten en je antwoorden te duiden.

Tips

Voor dat je start, geven we je nog enkele tips mee:

  • – Zorg ervoor dat je laptop op pc waarmee je de vragenlijsten aflegt voldoende is opgeladen
  • – Zorg dat je over een goede en constante internetverbinding beschikt
  • !Google Chrome, Firefox en Safari werken meestal sneller dan Internet Explorer
  • – Zorg ervoor dat je in een rustige omgeving te werk gaat en dat je dus niet wordt onderbroken

Starten

Wanneer je bovenstaande tekst gelezen hebt, mag je op de startknop onderaan de pagina klikken. Via de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je via mail toegestuurd hebt gekregen kan je inloggen op ons digitaal platform.  Hier kun je op je gemak via de knop start lezen wat een vragenlijst meet. Je ziet ook steeds per vragenlijst hoe lang het gemiddeld duurt om deze in te vullen. Je kiest zelf met welke vragenlijst je start.

Wij vertrouwen erop je voldoende te hebben geïnformeerd. Indien je nog vragen hebt, kan je steeds telefonisch contact opnemen via 02 467 35 40.

We wensen je veel succes!